images1116145_FotorCreated

Điểm khác biệt giữa ẩm thực 3 miền

Từ xa xưa, khi khai thiên lập địa, việc ăn uống chỉ đơn giản là bản năng tự nhiên của con người, ăn là để sống, để sinh tồn, phát triển và duy trì nòi giống, ăn uống hoàn toàn…

Read More